سرند گردان تیداپارس ماشینی است مناسب تولیدکنندگان بستر کشت. 

 

تولیدکنندگان بستر کشت، ترکیبات مختلفی شامل خاک برگ، کود، ورمی کمپوست، کوکوپیت، پرلیت و . . .  را برای بستر کشت استفاده می نمایند. یکی از اجزای اصلی بستر همواره خاک برگ و خاک حاصل از کمپوست می باشد. کمپوست فراوری شده را در ماشین سرند جداسازی می نماید.

کمپوست پس از فراوری شامل ذرات در اندازه های مختلف می باشد. نیاز است در سرند این ذرات از مش بندی های مختلف رد شده و جداسازی شوند، در نهایت ترکیب نهایی توسط تولیدکننده بسته به هدف خاص آن تولید می شود.

 

سرند گردان یک محفظه مش بندی شده است که حرکت دوارنی دارد. مش در سایز های مختلف، موجب جداسازی ذرات از خروجی های مختلف می شود. در انتهای سرند، ضایعات و تکه های سنگ و نخاله ها بیرون می ریزند و از خاک و کمپوست جدا می گردند.

 

سرند کردن مواد پودری
سرند کردن مواد پودری
سرند الک
سرند الک
الک دورانی غربال دورانی
الک دورانی غربال دورانی
سرند گردان تیداپارس
سرند گردان تیداپارس
محفظه ی داخل سرند گردان
محفظه ی داخل سرند گردان

 

جدار بدنه سرند گردان دارای مش بندی در اندازه های مختلف می باشد. جداسازی ذرات بستر کشت بر اساس اندازه آن ها در بدنه دستگاه، حین گردش و حرکت به جلو رخ می دهد. دستگاه دارای چرخ حامل برای جابجایی آسان دستگاه در محل کار می باشد. کاور بدنه، برای بهبود کیفیت ارگونومی دستگاه تعبیه شده است. جریان ورودی و خروجی به سرند بصورت پیوسته رخ می دهد. افزایش سرعت کار و کاهش تعداد نیروی کارگری در نتیجه کارکرد سرند حاصل می شود.

 

جدول مشخصات فنی سرند گردان تیداپارس
جدول مشخصات فنی سرند گردان تیداپارس