ماشین های زراعی

تیدا تولیدکننده انواع ماشین های زراعی مناسب استفاده در مزارع و فضای باز شامل انواع کودپاش های دامی، کودریز مالچر می باشد.

انواع کودپاش های دامی تیدا در دو ظرفیت 3/5 و 6/5 مترمکعبی مناسب برای پاشش کودهای دامی در مزارع، همچنین ماشین کودریز مالچر برای انجام چندین عملیات کودریزی، پهن کردن نوار آبیاری، کشیدن نایلون مالچ به کار می رود.