مزایای استفاده از مالچ

  • حفظ رطوبت خاک و کاهش مصرف آب
  • کاهش علف های هرز
  • جلوگیری از انتقال نمک و املاح به سطح خاک
  • جلوگیری از یخ زدگی ریشه در فصول سرد

در کشت های فضای باز استفاده از نایلون مالچ کمک موثری برای حفظ رطوبت خاک و کاهش مصرف آب خواهد بود. همچنین مزیت مهم اقتصادی استفاده از مالچ زودرسی محصول خواهد بود که برای کشاورز بسیار اهمیت دارد.

ماشین ترکیبی کودریز مالچر از سری تولیدات ماشین های کشاورزی تیدا

ماشین ترکیبی کودریز مالچر مناسب جهت کشت های ردیفی و صیفی- با قابلیت تنظیم قسمت های مختلف دستگاه

پانچر برای سوراخ کردن پلاستیک مالچ

ماشین ترکیبی کودریز مالچر تیدا: انجام همزمان شش عملیات زراعی در یک عبور و کاهش تردد تراکتور در مزرعه که مانع ایجاد لایه سخت خاک، صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه های کشت و کار خواهد شد.

  • ایجاد شیار روی خاک
  • کود ریزی
  • پهن کردن نوار آبیاری
  • کشیدن نایلون مالچ
  • خاک پوششی
  • پانچ کردن