کلزا به خاطر کیفیت بالای روغن و کنجاله یکی از مهمترین گونه های دانه های روغنی در جهان می باشد. در ایران به خاطر شرایط آب و هوایی و انجام چند کشت در یک سال، کشت کلزا به موقع انجام نمی شود. همچنین در اکثر مناطق کشور مشکل کم‌ آبی وجود دارد، برای رفع این مشکلات توصیه کارشناسان و محققین بر این است که کلزا به روش «نشاکاری» کشت شود. كشت نشایی به ویژه در محصول كلزا هم از لحاظ افزایش درصد سطح سبز و هم از نظر عبور از تنش های محیطی، روشی اصولی و موفق در عرصه كشت محصولات كشاورزی به شمار می رود. 

نشاکاری مکانیزه کلزا با ماشین نشاکار کلزا

کشت نشایی موجب کاهش مصرف آب می شود. با توجه به کاهش منابع آب، کشت نشایی اقدامی ضروری است. در کشت نشایی کلزا کاهش 15 تا 20 درصدی مصرف آب معادل 3000 متر مکعب در هکتار را شاهد هستیم. از مزایای کشت نشایی کلزا، تولید گیاهچه های قوی و انتقال آنها در زمان مناسب به زمین اصلی، ایجاد تراکم مناسب در مزرعه و عدم رقابت علف های هرز را میتوان نام برد. یکی از اهداف اصلی در کشت نشایی کلزا جلوگیری از تهدید سرما و استفاده از شرایط بارش های مناسب است. کشت نشایی در واقع روشی برای برطرف کردن چالش های زمان کشت است.

ماشین نشکار کلزا

نشاکار مزرعه تیداپارس برای کشت نشای کلزا

تولید نشای کلزا در خزانه از دو ماه قبل از زمان کشت، شرایط را برای برداشت بهینه محصول قبل در مزرعه و مساعد شدن شرای آب و هوایی فراهم می‌کند. به این ترتیب در زمان مناسب می توان نشاها را به مزرعه منتقل کرد.

تناوب کشت کلزا و گندم

محصولی که در دنیا در تناوب با گندم کشت می‌شود، کلزاست. این محصول در ایران نیز در تناوب با گندم در نظر گرفته شده است تا در فصل پاییز کشت شود. کلزا علاوه بر درصد روغن‌دهی بالا باعث می‌شود در گندم از سموم کمتری استفاده شود، آلودگی محیط زیست کاهش یابد، عملکرد در واحد سطح در گندم افزایش ‌یابد و تولید در گندم پایدار ‌شود.

آینده کشاورزی ایران با کشت کلزا

 

نگارنده: واحد تحقیق و توسعه گروه صنعتی تیداپارس

Tell: 09904823436-39

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *