سیدر زنجیری، کشت با دقت بالاتر برای کشت بذر در سینی

  انتقال سینی ها در قسمت کارنده و قلب تپنده سیدر تیداپارس، توسط زنجیر انجام می شود. علت انتخاب زنجیر برای این قسمت، بالابردن دقت … “سیدر زنجیری، کشت با دقت بالاتر برای کشت بذر در سینی”

راهنمایی برای خرید دستگاه بذرزن سینی نشای با کیفیت

خرید بذرزن سینی نشای با کیفیت و با قیمت مناسب که بتواند بذرکاری در سینی نشا را به نحو مطلوبی انجام دهد از دغدغه های … “راهنمایی برای خرید دستگاه بذرزن سینی نشای با کیفیت”

مزایای توسعه کشت نشایی برای محصولات کشاورزی

مزایای توسعه کشت نشایی برای محصولات کشاورزی: مزایای کشت نشایی اثبات شده و در دنیا بسیار گسترش یافته است. امروزه مراکز تولید نشا به صورت گلخانه … “مزایای توسعه کشت نشایی برای محصولات کشاورزی”

شرایط تولید اقتصادی در بخش کشاورزی

تولید اقتصادی در بخش کشاورزی 1- ورودی های تولید (داده ها) در کشاورزی ما با پارامترهایی روبرو هستیم به عنوان ورودی که خروجی و نتیجه … “شرایط تولید اقتصادی در بخش کشاورزی”

روش تولید نشا در گلخانه مدرن تولید نشا

امکانات و تجهیزات لازم برای تولید نشا پیت ماس بستر کشت (ترجیحا پرلیت یا کوکوپیت و یا ترکیبی از این دو) سینی نشا گونی رطوبت … “روش تولید نشا در گلخانه مدرن تولید نشا”

مزایای اقتصادی استفاده از خط تولید نشا مکانیزه

ضرورت استفاده از سیدر برای گلخانه تولید نشا: تولید نشا مزایای متعددی دارد به حدی که امروزه در اکثر کشورهای جهان که از کشاورزی قوی … “مزایای اقتصادی استفاده از خط تولید نشا مکانیزه”