سیدر زنجیری، کشت با دقت بالاتر برای کشت بذر در سینی

  انتقال سینی ها در قسمت کارنده و قلب تپنده سیدر تیداپارس، توسط زنجیر انجام می شود. علت انتخاب زنجیر برای این قسمت، بالابردن دقت … “سیدر زنجیری، کشت با دقت بالاتر برای کشت بذر در سینی”

دقت کشت در دستگاه بذرکار گلخانه نشا چقدر است؟

راه اندازی بذرکار گلخانه تیداپارس (قسمت سوراخ زن و بذرکار) جمعه ۲۴ بهمن ۹۹ تیداپارس قسمت های مختلف خط کامل بذرکار را به تناسب خواست … “دقت کشت در دستگاه بذرکار گلخانه نشا چقدر است؟”

قیمت دستگاه بذرکار سینی نشا ایرانی در مقایسه با بذرکار گلخانه خارجی

مقایسه ارزش خرید دستگاه بذرکار سینی نشا ایرانی در مقایسه با دستگاه های سیدر خارجی       اهمیت گلخانه های بزرگ و تولیدکنندگان بزرگ … “قیمت دستگاه بذرکار سینی نشا ایرانی در مقایسه با بذرکار گلخانه خارجی”