دستگاه تولید و بسته بندی خاک آماده کشت

چرا به دستگاه پرکن برای تولید و بسته بندی خاک گلدان نیاز داریم؟ تولید و بسته بندی خاک آماده کشت، چند سالی است که رواج … “دستگاه تولید و بسته بندی خاک آماده کشت”

آشنایی با کیسه کشت یا گروبگ و دستگاه پرکننده آن خاک پرکن

کیسه رشد یا به زبان انگلیسی گروبگ (Grow Bag)، یک کیسه بزرگ است که آن را از مواد بستر کشت پر می کنند. ریشه گیاه … “آشنایی با کیسه کشت یا گروبگ و دستگاه پرکننده آن خاک پرکن”