سرند خاک برگ ، میکسر و پرکن تیداپارس، ماشین مکانیزه نهالستان

سرند خاک برگ: خاک برگ از انباشت و تجزیه شدن برگ ها در طول زمان به وجود می آید. در واقع، خاک برگ همان برگ … “سرند خاک برگ ، میکسر و پرکن تیداپارس، ماشین مکانیزه نهالستان”