پژمردگی فوزاریوم-مقابله با پژمردگی فوزاریومی از طریق پیوند

پژمردگی فوزاریوم (fusarium wilt) یکی از اصلی ترین بیماری های خانواده کدوئیان است که می تواند باعث از بین رفتن کامل محصول در گلخانه و … “پژمردگی فوزاریوم-مقابله با پژمردگی فوزاریومی از طریق پیوند”

نشای پیوندی: تولید محصول کشاورزی با حداقل سموم ویژه صادرات. معرفی پیوند زن نشا تیداپارس

امکان کشت نشای پیوندی در مزارع آلوده به بیماری خاکزی کاشت نشای پیوندی مزایای بسیاری را برای کشاورز و نیز مصرف کننده محصول این نشا … “نشای پیوندی: تولید محصول کشاورزی با حداقل سموم ویژه صادرات. معرفی پیوند زن نشا تیداپارس”

تولید محصول ارگانیک با نشا پیوندی و ربات پیوند نشا تیداپارس

اهمیت پیوند زدن نشا و مشکلات پیوند دستی ربات پیوند نشا راه حل مشکلات پیش روی تولید محصولات پیوندی است. تکنیک های پیوند زدن در … “تولید محصول ارگانیک با نشا پیوندی و ربات پیوند نشا تیداپارس”

پیوند نشاء در خانواده کیوکوربیت ها (خیار، هندوانه، ملون ها . . .)

خانواده کیوکوربیت ها شامل: خیار، هندوانه، انواع ملون ها . . .  می باشد. انواع روش های پیوند زدن نشاء: پیوند زدن نشا به روش … “پیوند نشاء در خانواده کیوکوربیت ها (خیار، هندوانه، ملون ها . . .)”

رونمایی از ورژن جدید ربات پیوندزن نشا تیداپارس

امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان عمده کشت خود را به شیوه کشت نشایی و به دلیل سود اقتصادی آن، با استفاده از نشای پیوندی … “رونمایی از ورژن جدید ربات پیوندزن نشا تیداپارس”