پیوند نشاء در خانواده کیوکوربیت ها

خانواده کیوکوربیت ها شامل: خیار، هندوانه، انواع ملون ها . . .  می باشد. انواع روش های پیوند زدن نشاء: پیوند زدن نشا به روش … “پیوند نشاء در خانواده کیوکوربیت ها”

رونمایی از ورژن جدید ربات پیوندزن نشا تیدا

امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان عمده کشت خود را به شیوه کشت نشایی و به دلیل سود اقتصادی آن، با استفاده از نشای پیوندی … “رونمایی از ورژن جدید ربات پیوندزن نشا تیدا”