گلخانه

تیدا تولیدکننده تخصصی انواع ماشین های گلخانه شامل: ماشین بذرکار سینی نشا (سیدر) نوع درامی- خط تولید سینی نشا: خط کامل ورق ساز و پرس (نیمه فرمینگ) – خاک پر کن گلخانه ای (مناسب برای پرکردن گلدان و کیسه های نایلونی) – ربات پیوند زن نشا (برای تولید انبوه نشای پیوندی) – بوم آبیاری (مناسب گلخانه و فضای باز) – دستگاه رطوبت ساز گلخانه (مناسب گلخانه، دامپروری و سالن های پرورش قارچ) است.

با توجه به بحران گسترده آب و خاک در ایران، ناگزیر به روی آوردن هر چه سریعتر به کشت های گلخانه ای هستیم. تیدا به کمک تیم توانمند خود برای تولید ماشین های گلخانه در کشورمان تلاش می کند.