ربات پیوندزن نشا

کشت متوالی زمین، سبب شیوع عوامل بیماری زا و کاهش جدی عملکرد محصولات می شود. راه مبارزه با بیماری ها و اثرات مخرب زیست محیطی سموم، استفاده از پایه های مقاوم و نشا پیوندی در کشاورزی است. نشا پیوندی به دلیل مزیت های فوق العاده آن، در سراسر دنیا گسترش یافته است.

مهمترین مزایای پیوندزدن نشا:

افزایش مقاومت در در برابر تنش هایی همچون دمای پایین و شوری خاک در مناطق خشک

افزایش جذب آب و عناصر غذایی و قدرت رشد گیاه

افزایش درامد فروش محصول به دلیل افزایش عملکرد

تولید خارج از فصل و طولانی کردن دوره برداشت

تولید ارگانیک بدون استفاده از سموم و . . .

نشا پیوندی با افزایش مقاومت در برابر شرایط محیطی باعث افزایش میزان برداشت در شرایط نا مساعد می شود که این خود دلیلی بر توجیه اقتصادی تولید نشا پیوندی می باشد. صادرات محصولات کشاورزی در اقتصاد کنونی ایران، سوداوری بالایی دارد. با استفاده از نشای پیوندی و پایه های مقاوم، امکان تولید محصول با حداقل سموم و با بهره وری بالا در جهت صادرات فراهم می شود.

مزایای کشت نشای پیوندی برای محصولات جالیزی:

صرفه جویی 60 درصدی در کل آب مصرفی

کاهش مصرف کود به یک سوم

پایین آمدن مصرف سموم نزدیک به صفر

در حدود 20 تا 25 درصد از بوته های خربزه به دلیل وجود قارچ های خاکزی مانند فوزاریوم از دست می رود که با کشت بوته های پیوندی و مقاوم، مقدار زیادی از این تلفات کاهش می یابد.

خاک های کشور ما هم به دلیل سالیان متمادی استفاده از انواع سموم و آفت کش ها دارای آلودگی بالا و آفات مقاوم به سموم و به دلیل خشکسالی های پیاپی دچار شوری بالا گشته. در این حال استفاده از نشای پیوندی راهکاری برای مقابله با بحران جدی آب و خاک در کشور به حساب می آید.

ربات پیوند زن نشاء نیمه اتوماتیک تیدا، ساده ترین راه حل برای پیوند زدن نشاء

طراحی دقیق مهندسی و تنظیمات آسان ربات پیوندزن تیدا، حداکثر دقت و سرعت در پیوندزنی را سبب می شود.

ویژگی های ربات پیوندزن نشا تیدا:

  • اسپری ماده ضدعفونی کننده جهت استریل کردن تیغه ها در هر مرتبه برش
  • تولید 400 نشا پیوندی در ساعت
  • قابل استفاده با هر نوع گیره
  • تاچ پنل اپراتوری و آپشن های جدید و انحصاری تیدا
  • تسریع و بهبهود کیفیت پیوندزنی نشا
  • هزینه نگهداری و کاربری بسیار پایین

صادرات ربات پیوندزن تیدا با پکیج حرفه ای و ایمن.