نشاکار تیدا

امروزه کشت مستقیم بذر جای خود را به کشت نشا داده است. ابتدا بذرها در سینی نشا کشت شده و نشای توپی در زمین اصلی کشت می شود. کشت نشایی مزایای بسیار دارد و سال های زیادی است در سطح گسترده مورد استفاده قرار میگیرد.

کشت نشایی

برخی مزایای کشت نشای توپی به جای کشت مستقیم بذر:

کاهش مصرف آب و نهاده هایی مانند کود، سموم، کاهش چشمگیر مصرف بذر، هزینه های بالای کارگری در عملیات داشت، عدم همرسی محصولات و . . .

نشاکاری در زمین های کوچک اغلب با دست و ابزار دستی به سختی انجام می شود اما در مزارع بزرگ و سطح گسترده، به دلیل احتیاج به تعداد بالای نیروی کارگری عملا غیر ممکن می شود و مستلزم صرف هزینه های بسیار زیاد است.

با توجه به شرایط زمین های زراعی کشور و بحران های آب و خاک، روی آوردن به کشت نشایی ضروری است. با توجه به نیاز مبرم به ماشین نشاکار در مزارع، همچنین قیمت تمام شده بالا و هزینه سنگین واردات این قبیل ماشین ها، تیدا مصمم شد ماشین نشاکار مزرعه را با کیفیت بالا تولید نماید.

نشاکار مزرعه تیدا

نشاکار تولید شده در گروه صنعتی تیدا توسط تیم مهندسین تیدا مطابق با شرایط زمین های کشاورزی ایران طراحی و تولید گردیده، از گارانتی و خدمات پس از فروش این شرکت برخوردار است.

نشاکار مزرعه تیدا در مدل چهار ردیفه، نیاز به چهار اپراتور برای قرار دادن نشاها در جای مخصوص دارد. فاصله بین ردیف ها و همچنین فاصله بین نشاها در هر ردیف قابل تنظیم است. نشاکار تیدا در زمین شیار باز کرده نشا در شیار قرار داده می شود سپس توسط چرخ های لاستیکی فشاردهنده در جای خود تثبیت می شود.

نشاکار مزرعه

نشاکار تیدا ویژه کشت انواع نشای سبزی و صیفی.