رونمایی از ورژن جدید ربات پیوندزن نشا تیدا

امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان عمده کشت خود را به شیوه کشت نشایی و به دلیل سود اقتصادی آن، با استفاده از نشای پیوندی … “رونمایی از ورژن جدید ربات پیوندزن نشا تیدا”

شرایط تولید اقتصادی در بخش کشاورزی

تولید اقتصادی در بخش کشاورزی 1- ورودی های تولید (داده ها) در کشاورزی ما با پارامترهایی روبرو هستیم به عنوان ورودی که خروجی و نتیجه … “شرایط تولید اقتصادی در بخش کشاورزی”

10مزیت کاشت نشاء به جای بذر در زمین های زراعی و گلخانه ها

10مزیت کاشت نشاء به جای بذر در زمین های زراعی و گلخانه ها کاهش دفعات آبیاری با توجه به طی شدن دوره مهم “رشد ابتدایی” … “10مزیت کاشت نشاء به جای بذر در زمین های زراعی و گلخانه ها”

مزایای اقتصادی استفاده از خط تولید نشا مکانیزه

ضرورت استفاده از سیدر برای گلخانه تولید نشا: تولید نشا مزایای متعددی دارد به حدی که امروزه در اکثر کشورهای جهان که از کشاورزی قوی … “مزایای اقتصادی استفاده از خط تولید نشا مکانیزه”

رشد اقتصادی عالی برای بخش کشاورزی ایران در سال آینده (سال 1398)

رشد اقتصادی عالی برای بخش کشاورزی و صنعت گلخانه ایران در سال آینده (سال 1398) آمارها نشان می دهند که بخش کشاورزی کشور با وجود … “رشد اقتصادی عالی برای بخش کشاورزی ایران در سال آینده (سال 1398)”