کودپاش چیست و ساختار آن چگونه است؟

مزایای کود دامی برای خاک کودهای شیمیایی اثرات مخرب زیادی بر سلامت انسان و زمین های زراعی در درازمدت دارند. امروزه استقبال کشاورزان از کودهای … “کودپاش چیست و ساختار آن چگونه است؟”

مزایای توسعه کشت نشایی برای محصولات کشاورزی

مزایای توسعه کشت نشایی برای محصولات کشاورزی: مزایای کشت نشایی اثبات شده و در دنیا بسیار گسترش یافته است. امروزه مراکز تولید نشا به صورت گلخانه … “مزایای توسعه کشت نشایی برای محصولات کشاورزی”

مقایسه انواع رطوبت ساز و مه پاش های گلخانه

مقایسه انواع رطوبت ساز و مه پاش های گلخانه عملکرد همه آنها به این صورت است که قطرات آب را به ذرات ریز تبدیل کرده … “مقایسه انواع رطوبت ساز و مه پاش های گلخانه”

مزیت استفاده از ماشین نشاکار در مزارع

مزیت استفاده از ماشین نشاکار در مزارع مقدمه ای بر ضرورت کشت با نشاکار ماشین های نشاکار در کشاورزی امروزه اهمیت و جایگاه بالایی دارند. … “مزیت استفاده از ماشین نشاکار در مزارع”

اهمیت اقتصادی نشاکار مزرعه

اهمیت اقتصادی نشاکار مزرعه مزارع کشور به سرعت در حال تغییر کشت از شیوه کشت مستقیم بذر به کشت نشایی هستند. مزایای بسیار کشت نشایی … “اهمیت اقتصادی نشاکار مزرعه”

قیمت دستگاه بذرکار سینی نشا ایرانی در مقایسه با خارجی

قیمت دستگاه بذرکار سینی نشا ایرانی در مقایسه با خارجی در شرایط اقتصادی امروز از بین واحدهای بزرگ و کوچک تولیدی کشاورزی، عمدتا واحدهای بزرگ … “قیمت دستگاه بذرکار سینی نشا ایرانی در مقایسه با خارجی”

رونمایی از ورژن جدید ربات پیوندزن نشا تیدا

امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان عمده کشت خود را به شیوه کشت نشایی و به دلیل سود اقتصادی آن، با استفاده از نشای پیوندی … “رونمایی از ورژن جدید ربات پیوندزن نشا تیدا”

شرایط تولید اقتصادی در بخش کشاورزی

تولید اقتصادی در بخش کشاورزی 1- ورودی های تولید (داده ها) در کشاورزی ما با پارامترهایی روبرو هستیم به عنوان ورودی که خروجی و نتیجه … “شرایط تولید اقتصادی در بخش کشاورزی”